OKRĘGOWY ZJAZD TRENERÓW ZZPR

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 06 maja 2022r. (piątek) o godz. 18:45 odbędzie się Okręgowy Zjazd Trenerów ZZPR. 

Zebranie odbędzie się w Szczecinie w Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego 12b.

Prawo udziału z głosem stanowiącym mają Państwo trenerzy i instruktorzy województwa zachodniopomorskiego, którzy posiadają aktualne licencje trenerskie kat. A, B, C.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu.