Zarząd z absolutorium

Dziś odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej.
Rozpoczęło się od miłej uroczystości, a więc wręczenia złotej odznaki Związku Piłki Ręcznej w Polsce dla Dariusza Dworaczyka, trenera AZS Politechnik Koszalińskiej oraz selekcjonera reprezentacji Polski juniorów w piłce ręcznej plażowej.
Po tym sympatycznym akcencie delegaci dokonali wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Maciej Łabuń oraz ukonstytuowały się poszczególne komisje statutowe. Następnie Jakub Tarczykowski, prezes ZZPR przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018. Po wysłuchaniu delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium działającemu Zarządowi ZZPR. Najważniejszym punktem Zjazdu było jednak zatwierdzenie nowego statutu Związku. Nim jednak do tego doszło, zmiany jakie zostały zaproponowane omówili zebranym członkowie komisji stutowej na czele z wiceprezesem ZZPR Marcinem Kobylarzem. Po analizie proponowany Statut ZZPR został przez delegatów zatwierdzony.
Przed rozpoczęciem Zjazdu odbyło się robocze spotkanie z trenerami klubów szkolących młodzież w naszym okręgu, w trakcie którego omówiono wstępnie  zasady oraz kształt rozgrywek w przyszłym sezonie. Zebranie poprowadzili Jakub Tarczykowski, prezes ZZPR oraz Andrzej Rajkiewicz, przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny.

Zdjęcia: