zzpr

Zarząd ZZPR

 • Prezes: Zbigniew Tarczykowski
 • Wiceprezes: Sławomir Fogtman
 • Wiceprezes: Jan Stasiuk
 • Sekretarz: Henryk Niski
 • Skarbnik: Jerzy Miler
 • Członek: Piotr Jóźwiak
 • Członek: Andrzej Rajkiewicz
 • Członek: Grzegorz Szymkowiak
 • Członek: Jakub Tarczykowski

Komisja Sędziowska

 • Przewodniczący: Jakub Tarczykowski
 • V-ce Przewodniczący: Marek Królik
 • Członek Komisji: Ryszard Matuszewski
 • Członek Komisji ds Koszalina: Jan Chodysz
 • Członek Komisji ds. sędziów związkowych: Jakub Szwedo
 • Sekretarz, skarbnik: Maciej Łabuń
 • Adres e-mail KS ZZPR: ks_zzpr@o2.pl

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Kazimierz Lembas
 • Członek: Piotr Matkowski
 • Członek: Jan Tyszko

Komisja Gier i Dyscypliny

 • Przewodniczący: Andrzej Rajkiewicz
 • V-ce Przewodniczący: Henryk Niski
 • Członek Komisji: Artur Klamann
 • Członek Komisji: Jakub Jerlecki
 • Adres e-mail KGiD: kgid_zzpr@o2.pl