OSPR

OSPR

Decyzją Komicji Oceniającej niżej wymienione Szkoły z województwa zachodniopomorskiego uzyskały możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji współpracy w zakresie projektu Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej (OSPR). Informacja jest odpowiedzią na wniosek o powierzenie realizacji zadania Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodka działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 września 2019 do 30 czerwca 2021.

Wykaz szkół naszego okręgu uczestniczących w projekcie:

  • CKS – Liceum z Oddziałami Sportowymi (Dziewczęta/Chłopcy), Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczecinie (Dziewczęta)
  • Szkoła Podstawowa nr 18 w Koszalinie (Chłopcy)
  • Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie (Dziewczęta/Chłopcy)
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie (Dziewczęta)
  • Szkółka Wojewódzka ZZPR (Dziewczęta/Chłopcy)

Koordynatorem wojewódzkim jest Pan Jarosław Szymaniak, utytułowany, wieloletni trener grup młodzieżowych naszego okręgu.

Więcej na temat Ośrodków Szkolenia Piłki Ręcznej można uzyskać pod adresem:

 www.ospr.edu.pl

© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Cris