Regulaminy rozgrywek na sezon 2023/2024

W załączeniu zatwierdzone przez Zarząd ZPRP regulaminy rozgrywek obowiązujące w sezonie 2023/2024:

– Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej Ligi Centralnej kobiet w sezonie 2023_2024

– Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej Ligi Centralnej mężczyzn w sezonie 2023_2024

– Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej I ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2023_2024

– Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej II ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2023_2024

– ZRM ZPRP w sezonie 2023_2024

– Regulamin przyznawania licencji dla klubów 2023_2024

– Regulamin przyznawania prawa do realizacji turniejów Finałowych MP i Pucharów ZPRP

„Szczególną uwagę zwracam Państwu na brzmienie paragrafu 8 ust. 9 ZRM „W barwach danego klubu w poszczególnych zawodach szczebla centralnego może brać udział maksymalnie dwóch zawodników zagranicznych, przy czym pod pojęciem udziału w spotkaniu rozumie się wpis do protokołu zawodów potwierdzający wejście zawodnika na boisko (litera „W”). Powyższy limit nie dotyczy zawodników posiadających Kartę Polaka, obywatelstwo krajów Unii Europejskiej, a także zawodników krajów, które podpisały traktat akcesyjny o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz zawodników z państw europejskiego obszaru gospodarczego (EFTA). W przypadku, gdy w barwach danego klubu w poszczególnych zawodach szczebla wojewódzkiego w meczu wzięło udział więcej niż dwóch zawodników zagranicznych, wówczas drużyna tego klubu nie ma prawa udziału w rozgrywkach szczebla centralnego.”

Pozdrawiam serdecznie

Anna Tarczykowska

Sekretarz ZZPR

Regulamin przyznawania licencji dla klubów 2023_2024

Regulamin przyznawania prawa do realizacji turniejów Finałowych MP i Pucharow ZPRP

Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej I ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2023_2024

Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej II ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2023_2024

Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej Ligi Centralnej kobiet w sezonie 2023_2024

Regulamin rozgrywek w piłce ręcznej Ligi Centralnej mężczyzn w sezonie 2023_2024

ZRM ZPRP w sezonie 2023_2024

© 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Cris